Лечение и СПА в България - Албена

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Албена

Антистрес - 5 дни 133 € - хотел Dobrudja
Арома Баланс - 3 дни 103 € - хотел Dobrudja
Артроревматична програма - 10 дни 270 € - хотел Dobrudja
Артроревматична програма - 15 дни 320 € - хотел Dobrudja
Интензивна лечебна програма - 5 дни 195 € - хотел Dobrudja
Красота за лице АМРИТА - 3 дни 66 € - хотел Dobrudja
Красота за лице АМРИТА - 5 дни 125 € - хотел Dobrudja
Красота за лице и тяло - 3 дни 109 € - хотел Dobrudja
Красота за лице и тяло - 5 дни 175 € - хотел Dobrudja
Лечебна програма кожни заболявания - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Лечебна програма кожни заболявания - 15 дни 326 € - хотел Dobrudja
Оздравителна програма за често боледуващи деца - 10 дни 145 € - хотел Dobrudja
Отслабване - 10 дни 355 € - хотел Dobrudja
Отслабване - 5 дни 195 € - хотел Dobrudja
Програма болести на периферната нервна система - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Програма болести на периферната нервна система - 15 дни 326 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ АРТРОФИТ - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ КЛАСИК - 10 дни 286 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ СТРЕС АУТ - 10 дни 194 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ СТРЕС АУТ - 5 дни 107 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма при варикозно разширяване на вените - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма при варикозно разширяване на вените - 15 дни 325 € - хотел Dobrudja
Таласо Термал - 3 дни 93 € - хотел Dobrudja
Укрепваща програма при неправилна осанка - 10 дни 145 € - хотел Dobrudja
Усталые ноги - 5 дни 99 € - хотел Dobrudja

Лечебна кал от "Варненско езеро" - курорт Албена

Лечебната кал се характеризира като средносулфидна (1,1 g/kg), слабоминерализирана (13,7 g на 1 kg течна фаза). Ниска е концентрацията на почти всички ингредиенти. Калта има алкална реакция. Голямата дълбочина, на която се намират залежите с лечебна кал (до 24 m), обуславя стабилност в минерализацията на рапата и течната фаза, които са близки по концентрация на солите до морската вода. Това е единственото езеро в България с лечебна кал, което има стабилен режим, т.е. има незначителни отклонения в съдържанието на химичните ингредиенти.
Физико-химични показатели: pH 7 , Влажност 63 %, Водозадържаща способност 195 g/100g, Замърсеност (частички > 0,25 мм) 2 %, Обем на утайката 3,8 sm3/100g, Относителна маса 1,31 , Сероводород (H2S) 1,06 g/kg, Степен на набъбване 1,8 , Топлоемкост 0,7 Cal

Физико-химични показатели (течна фаза): pH 8,31 , Бромид (Br-) 17,7 g/kg, Калций (Ca2+) 0,291 g/kg, Магнезий (Mg2+) 0,469 g/kg, Минерализация 13,65 g/kg, Сулфат (SO4 2-) 0,087 g/kg, Хидрокарбонат (HCO3-) 1,015 g/kg, Хлорид (Cl -) 7,59 g/kg

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus