Лечение и СПА в България - Поморие

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Поморие

Анти-стрес програма - 10 дни 340 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Анти-стрес програма - 7 дни 305 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Антистресов пакет I - 5 дни 120 € - хотел Saint George
Антистресов пакет II - 10 дни 220 € - хотел Saint George
Антицелулитна програма - 10 дни 660 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Артрокур I - 5 дни 145 € - хотел Saint George
Артрокур II - 10 дни 260 € - хотел Saint George
Лечебна програма - 10 дни 470 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 14 дни 545 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 5 дни 220 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 7 дни 280 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Мини релакс I - 5 дни 70 € - хотел Saint George
Мини релакс II - 10 дни 140 € - хотел Saint George
Програма за заболявания на дихателните пътища I - 5 дни 87 € - хотел Saint George
Програма за заболявания на дихателните пътища II - 10 дни 170 € - хотел Saint George
Програма за хронични кожни заболявания I - 5 дни 87 € - хотел Saint George
Програма за хронични кожни заболявания II - 10 дни 155 € - хотел Saint George
Стоп на годините - 10 дни 250 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Стоп на годините - 7 дни 220 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Строен силует - 10 дни 620 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Таласо-кур I - 5 дни 120 € - хотел Saint George
Таласо-кур II - 10 дни 220 € - хотел Saint George

Поморийско езеро - cив слой - курорт Поморие

Лагунно-лиманни калища на Поморийското езеро имат много добри показатели за балнеолечение. Лечебната кал – сив слой е високоминерализирана, слабосулфидна, съдържа значителни количества магнезиеви йони във водоразтворима форма, с високо съдържание на сулфатни, хлоридни, магнезиеви и натриеви йони. Лечебният ефект е резултат от комплексното действие на химичните, биологичните, електродинамичните и механични фактори на лечебната кал. Повлияват се всички видове заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, гинекологични заболявания и стерилитет, както и кожни заболявания.
Физико-химични показатели: pH 7,13 , Влажност 63,28 %, Водозадържаща способност 212 g/100g, Замърсеност (частички > 0,25 мм) 3,51 %, Обем на утайката 5,5 sm3/100g, Окислително-редукционен потенциал 7,8 mV, Относителна маса 1,34 , Сероводород (H2S) 0,281 g/kg, Степен на набъбване 2,3 , Топлоемкост 0,7052 Cal

Физико-химични показатели (течна фаза): pH 7,80 , Бромид (Br-) 82,1 g/kg, Калий (K+) 8,54 g/kg, Калций (Ca2+) 0,296 g/kg, Магнезий (Mg2+) 2,275 g/kg, Минерализация 54,888 g/kg, Натрий (Na+ ) 8,54 g/kg, Сулфат (SO4 2-) 3,400 g/kg, Хидрокарбонат (HCO3-) 1,709 g/kg, Хлорид (Cl -) 29,99 g/kg

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus