Лечение и СПА в България - Бургаски Минерални Бани

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Източник "Атанасовско Езеро - северен участък" - курорт Бургаски Минерални Бани

Лечебната кал в Атанасовското езеро се характеризира като средно сулфидна, силно минерализирана, с високи концентраций на магнезиеви йони, сулфати, хлориди, хидрокарбонати, натриеви йони, йодиди, бромиди, калций, с алкална реакция. Лечебната кал има много добри физични показатели.
Физико-химични показатели: pH 7,31 , Влажност 64,52 %, Замърсеност (частички > 0,25 мм) 2,78 %, Обем на утайката 4,9 sm3/100g, Относителна маса 1,31 , Сероводород (H2S) 1,1 g/kg, Степен на набъбване 1,4 , Топлоемкост 0,7178 Cal

Физико-химични показатели (течна фаза): pH 8,28 , Бромид (Br-) 97,2 g/kg, Калций (Ca2+) 0,426 g/kg, Магнезий (Mg2+) 4,13 g/kg, Минерализация 74,8 g/kg, Натрий (Na+ ) 24,19 g/kg, Сулфат (SO4 2-) 6,38 g/kg, Хидрокарбонат (HCO3-) 2,285 g/kg, Хлорид (Cl -) 40,64 g/kg

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus