Лечение и СПА в България - Бургаски Минерални Бани

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Източник "Атанасовско Езеро - южен участък" - курорт Бургаски Минерални Бани

Лечебната кал се характеризира като средно сулфидна, средно минерализирана, съдържаща високи концентраций на магнезиеви йони, хлориди, натриеви йони, сулфати. Течната фаза има алкална реакция.
Физико-химични показатели: pH 6,95 , Влажност 61,12 %, Водозадържаща способност 196 g/100g, Замърсеност (частички > 0,25 мм) 5,78 %, Обем на утайката 4 sm3/100g, Относителна маса 1,36 , Сероводород (H2S) 0,871 g/kg, Степен на набъбване 1,9 , Топлоемкост 0,6889 Cal

Физико-химични показатели (течна фаза): pH 8,35 , Бромид (Br-) 109,8 g/kg, Калций (Ca2+) 0,430 g/kg, Магнезий (Mg2+) 1,805 g/kg, Минерализация 40,368 g/kg, Натрий (Na+ ) 11,84 g/kg, Сулфат (SO4 2-) 2,980 g/kg, Хидрокарбонат (HCO3-) 0,859 g/kg, Хлорид (Cl -) 21,66 g/kg

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus