Лечение и СПА в България - Павел Баня

СПА курорти в България

Извор M3 - курорт Павел Баня

Слабоминерализирана, хидрокарбонатно-натриева, леко алкална, ниска водна плътност, леко радонова, силициева и слабо към умерено флуорна.
Физико-химични показатели: pH 7,6 , Дебит 2,5 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 54 mg/l, Минерализация 0,62 g/l, Радон (Rn) 22,8 Bq/l, Сероводород (H2S) 0,7 mg/l, Температура 45 C

Аниони: Сулфат (SO4 2-) 19 mg/l, Флуорид (F-) 14 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 354 mg/l, Хидросулфaт (HSO4-) 0,5 mg/l, Хидросулфид (HS-) 0,5 mg/l, Хлорид (Cl -) 12 mg/l

Катиони: Желязо (Fe2+) 0,3 mg/l, Калий (K+) 12,8 mg/l, Калций (Ca2+) 8 mg/l, Литий (Li+) 0,4 mg/l, Магнезий (Mg2+) 1 mg/l, Натрий (Na+) 148 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus