Лечение и СПА в България - Поморие

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Поморие

Анти-стрес програма - 10 дни 340 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Анти-стрес програма - 7 дни 305 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Антистресов пакет I - 5 дни 120 € - хотел Saint George
Антистресов пакет II - 10 дни 220 € - хотел Saint George
Антицелулитна програма - 10 дни 660 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Артрокур I - 5 дни 145 € - хотел Saint George
Артрокур II - 10 дни 260 € - хотел Saint George
Лечебна програма - 10 дни 470 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 14 дни 545 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 5 дни 220 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Лечебна програма - 7 дни 280 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Мини релакс I - 5 дни 70 € - хотел Saint George
Мини релакс II - 10 дни 140 € - хотел Saint George
Програма за заболявания на дихателните пътища I - 5 дни 87 € - хотел Saint George
Програма за заболявания на дихателните пътища II - 10 дни 170 € - хотел Saint George
Програма за хронични кожни заболявания I - 5 дни 87 € - хотел Saint George
Програма за хронични кожни заболявания II - 10 дни 155 € - хотел Saint George
Стоп на годините - 10 дни 250 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Стоп на годините - 7 дни 220 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Строен силует - 10 дни 620 € - хотел Grand Hotel Pomorie
Таласо-кур I - 5 дни 120 € - хотел Saint George
Таласо-кур II - 10 дни 220 € - хотел Saint George

Поморийско езеро - черен слой - курорт Поморие

Поморийската кал е тинесто-сулфидна, с висока минерализация и наситена със соли. Тя е фармакологично високо активна хидроминерална суровина, съдържа много органични и неорганични лечебни вещества. Наситена е с микроелементи, ензими, хормони и други биологично активни вещества. Оказва коригиращо и лечебно въздействие. Съдържа три фракции – две твърди и една течна. Калта има мирис на сероводород и алкална реакция. В нея има много сяра, йод, мед, стронций, аминокиселини, ферменти, естрогени, витамини. Радиоактивността й е много ниска
Физико-химични показатели: pH 7,28 , Влажност 73,83 %, Водозадържаща способност 362 g/100g, Замърсеност (частички > 0,25 мм) 2,02 %, Обем на утайката 8,1 sm3/100g, Окислително-редукционен потенциал 7,5 mV, Относителна маса 1,20 , Сероводород (H2S) 0,769 g/kg, Степен на набъбване 3,3 , Топлоемкост 0,7906 Cal

Физико-химични показатели (течна фаза): pH 8,15 , Бромид (Br-) 77,6 g/kg, Калий (K+) 4,68 g/kg, Калций (Ca2+) 0,277 g/kg, Магнезий (Mg2+) 1,315 g/kg, Минерализация 30,725 g/kg, Натрий (Na+ ) 4,68 g/kg, Сулфат (SO4 2-) 2,086 g/kg, Хидрокарбонат (HCO3-) 1,376 g/kg, Хлорид (Cl -) 16,93 g/kg

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus