Лечение и СПА в България - Старозагорски Бани

СПА курорти в България

Извор "Старозагорски минерални Бани" - курорт Старозагорски Бани

Минералната вода е леко минерализирана, хипертермална с неутрална реакция. Съдържа хидрокарбонати, сулфати, калций, магнезий, силиций, флуор и други микроелементи.
Физико-химични показатели: pH 6,9 , Въглероден диоксид (CO2) 49 mg/l, Дебит 15 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 33 mg/l, Минерализация 0,55 g/l, Радон (Rn) 18,5 Bq/l, Температура 42 C

Аниони: Сулфат (SO4 2-) 10 mg/l, Флуорид (F-) 0,1 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 384 mg/l, Хлорид (Cl -) 6,3 mg/l

Катиони: Калций (Ca2+) 84 mg/l, Магнезий (Mg2+) 30 mg/l, Натрий (Na+) 2 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus