Лечение и СПА в България - Велинград

СПА курорти в България

Извор “Чепино” - курорт Велинград

Топлите минерални извори (около 14) в кв. Чепино формират най-южната хидротермална зона на Велинград. Минералната вода е прозрачна с алкална реакция. По химически състав водата е хидрокарбонатно-силициево-флуорно-сулфатна със значително съдържание на натрий, калий и калции, слабоминерализирана.
Физико-химични показатели: pH 9,2 , Дебит 57 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 63 mg/l, Минерализация 0,22 g/l, Радон (Rn) 370 Bq/l, Сероводород (H2S) 1,8 mg/l, Температура 48 C

Аниони: Карбонат (СО3 2?) 21 mg/l, Сулфат (SO4 2-) 31 mg/l, Флуорид (F-) 5,6 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 40 mg/l, Хлорид (Cl -) 5 mg/l

Катиони: Калий (K+) 0,5 mg/l, Калций (Ca2+) 3 mg/l, Литий (Li+) 0,1 mg/l, Натрий (Na+) 53 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus