Лечение и СПА в България - Албена

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Албена

Антистрес - 5 дни 133 € - хотел Dobrudja
Арома Баланс - 3 дни 103 € - хотел Dobrudja
Артроревматична програма - 10 дни 270 € - хотел Dobrudja
Артроревматична програма - 15 дни 320 € - хотел Dobrudja
Интензивна лечебна програма - 5 дни 195 € - хотел Dobrudja
Красота за лице АМРИТА - 3 дни 66 € - хотел Dobrudja
Красота за лице АМРИТА - 5 дни 125 € - хотел Dobrudja
Красота за лице и тяло - 3 дни 109 € - хотел Dobrudja
Красота за лице и тяло - 5 дни 175 € - хотел Dobrudja
Лечебна програма кожни заболявания - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Лечебна програма кожни заболявания - 15 дни 326 € - хотел Dobrudja
Оздравителна програма за често боледуващи деца - 10 дни 145 € - хотел Dobrudja
Отслабване - 10 дни 355 € - хотел Dobrudja
Отслабване - 5 дни 195 € - хотел Dobrudja
Програма болести на периферната нервна система - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Програма болести на периферната нервна система - 15 дни 326 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ АРТРОФИТ - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ КЛАСИК - 10 дни 286 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ СТРЕС АУТ - 10 дни 194 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма ВИТАЛ СТРЕС АУТ - 5 дни 107 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма при варикозно разширяване на вените - 10 дни 275 € - хотел Dobrudja
Профилактична програма при варикозно разширяване на вените - 15 дни 325 € - хотел Dobrudja
Таласо Термал - 3 дни 93 € - хотел Dobrudja
Укрепваща програма при неправилна осанка - 10 дни 145 € - хотел Dobrudja
Усталые ноги - 5 дни 99 € - хотел Dobrudja

Извор "Р-12х Албена" - курорт Албена

Нискоминерализирани алкални хидрокарбонатно-хлоридно-сулфатни калциево-магнезиеви. Органолептична оценка: бистра, без миризма, прясна. Клас: хидрокарбонатна, група: магнезиева, тип: II
Физико-химични показатели: pH 8,1 , Въглероден диоксид (CO2) 273 mg/l, Минерализация 0,58 g/l, Сероводород (H2S) 1,81 mg/l

Аниони: Сулфат (SO4 2-) 32,10 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 379,54 mg/l, Хлорид (Cl -) 34,04 mg/l

Катиони: Калий (K+) 13,79 mg/l, Калций (Ca2+) 66,53 mg/l, Магнезий (Mg2+) 40,49 mg/l, Натрий (Na+) 13,79 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus