Лечение и СПА в България - Бургаски Минерални Бани

СПА курорти в България

спа и лечебни програми

Извор "Бургаски Минерални Бани" - курорт Бургаски Минерални Бани

Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, хлоридно-хидрокарбонатно-натриева, флуорна, силициева и борна.
Физико-химични показатели: pH 9,95 , Дебит 1,08 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 76,6 mg/l, Минерализация 0,604 g/l, Температура 41,5 C

Аниони: Карбонат (СО3 2?) 60 mg/l, Сулфат (SO4 2-) 61,7 mg/l, Флуорид (F-) 7,6 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 24,4 mg/l, Хидросиликат (НSiO3-) 12,6 mg/l, Хлорид (Cl -) 149,8 mg/l

Катиони: Желязо (Fe2+) 172 mg/l, Калий (K+) 191,9 mg/l, Калций (Ca2+) 2,6 mg/l, Натрий (Na+) 191,9 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus