Лечение и СПА в България - Девин

СПА курорти в България

Извор "Беденски минерални бани" - курорт Девин

Находище “ Беденски бани “ е разположено в с. Беден, местността „Беденски бани “, Община Девин. Минералната вода е гореща, със значителен дебит, нискоминерализирана , хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, силициева , умерено флуорна. Реакцията е леко кисела. Минералната вода от извор „Беденски бани“ е с повишено съдържание на въглероден двуокис и се отнася към слабо газираните въглекисело-азотни води.
Физико-химични показатели: pH 6,9 , Въглероден диоксид (CO2) 449 mg/l, Дебит 12 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 126 mg/l, Минерализация 1,73 g/l, Радон (Rn) 14,8 Bq/l, Температура 76 C

Аниони: Сулфат (SO4 2-) 311 mg/l, Флуорид (F-) 5,5 mg/l, Фосфат (PO4-) 1,6 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 736 mg/l, Хлорид (Cl -) 52 mg/l

Катиони: Калий (K+) 25 mg/l, Калций (Ca2+) 61 mg/l, Литий (Li+) 1,44 mg/l, Магнезий (Mg2+) 10 mg/l, Натрий (Na+) 400 mg/l, Стронций (Sr2+) 1,18 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus